Happy Pi day

Szczęśliwego dnia Pi! 14.03.23

Piękna i nieskończona - liczba Pi i jej magiczne cechy

π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288…

I tak można wymieniać w nieskończoność. Liczba Pi to zdecydowanie liczba magiczna. Wyznacza nam ona stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Niezależnie od wielkości okręgu, stosunek ten będzie zawsze taki sam.

Z liczbą Pi stowarzyszony jest również wzór Eulera, zwany najpiękniejszym wzorem matematyki, ponieważ łączy zarówno algebrę, jak i trygonometrię oraz analizę zespoloną:

I tak można wymieniać w nieskończoność. Liczba Pi to zdecydowanie liczba magiczna. Wyznacza nam ona stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Niezależnie od wielkości okręgu, stosunek ten będzie zawsze taki sam.

Z liczbą Pi stowarzyszony jest również wzór Eulera, zwany najpiękniejszym wzorem matematyki, ponieważ łączy zarówno algebrę, jak i trygonometrię oraz analizę zespoloną:

Liczbę można wyznaczyć w łatwy sposób, za pomocą kartki papieru i długopisu.

Rysujemy na kartce kilka kwadratów, w które wpisujemy okręgi. Zakładamy, że koło ma pewien promień r, natomiast kwadrat ma bok o długości 2r.

Następnie prosimy kogoś, aby z zasłoniętymi oczami wyznaczał na kartce kropki długopisem, w losowy sposób. W kolejnym etapie liczymy, ile kropek znajduje się w okręgu, a ile w kwadracie. Kropki będące w pustym polu nie są brane pod uwagę. Z prostych wzorów matematycznych:

Stosunek tych dwóch pól wynosi:

Obliczając stosunek ilości kropek w kole do ilości kropek w kwadracie, a następnie mnożąc to przez 4, dostaniemy przybliżoną wartość liczb.

Ta niezwykła liczba związana jest z licznymi rekordami. 60-letni Japończyk zapamiętał 100000 miejsc po przecinku z rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. W trakcie recytowania z pamięci, robił kilkuminutowe przerwy na posilenie się. Niektóre superkomputery są w stanie podać trylion miejsc po przecinku.

Więcej ciekawostek można znaleźć w Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI na wystawie naukowej ,,w stronę światła”.

Autor – Gosia | Fotograf – Womai

pl_PLPolski